+358 400 410533
+358 400 616997

Kokemuksia yrityskaupoista

Tuohi Advisors - artikkeli

Henkilöstön sitouttaminen osakkeilla

/
Päivämäärä14 loka 2015
/
Kirjoittaja

Yritysjohto ja osaava henkilöstö ovat yrityksen tärkeimpiä menestystekijöitä olen kuullut sanottavan. Huipputyyppejä on vaikea löytää ja rekrytoida, ja siksi avainhenkilöistä kannattaa pitää kiinni kynsin ja hampain. Pakolla et sitouta ketään, mutta onneksi käytössäsi on työkaluja.

Ensiksi pitää olla selkeä käsitys siitä keitä halutaan sitouttaa ja toiseksi mikä motivoi ketäkin. Työn sisältö ja siihen vaikuttaminen ovat ensisijaisen tärkeitä, mutta kyllä rahakin ihmisiä kiinnostaa. Palkka ja bonukset ovat tuttuja elementtejä, mutta eivät naulaa avainhenkilöitä yritykseesi. Ongelmaksi saattaa muodostua nopeasti kasvavat kiinteät kulut. Siksi yrityksen menestykseen sidotut vaihtoehdot ovat suosittuja. Tällaisia ovat osake-, optio- ja synteettiset optiojärjestelyt. Tässä blogissa keskityn osakejärjestelyyn.

Osakkeita avainhenkilöille voidaan myydä joko suunnatun osakeannin kautta tai niin, että omistajat myyvät ”käytettyjä” osakkeita. Osakekohtaisen hinnan kannattaa olla sellaisella tasolla, jotta avainhenkilö kokee investointinsa olevan ”in the money”. Jos suunnatun annin ja mahdollisen exitin välillä on lyhyt ajanjakso ja osakekohtaisen arvon ero suuri, voi verottaja kiinnostua osakekaupoista. Jos osakkeen hinta poikkeaa merkittävästi osakkeen käyvästä arvosta, saattaa avainkaverille muodostua ansiotulona verotettava etu. Käytettyjen osakkeiden kanssa riski on pienempi.

Miten tahansa osakkeita avainkavereillesi järjestät, niin pidä huoli uusien omistajien liittymisestä osakassopimukseen. Kevyempi vaihtoehto on liitännäissopimus varsinaiseen pääomistajien osakassopimukseen. Molemmat ajavat saman asian.

Osakassopimuksen yhtenä tarkoituksena on mahdollistaa yrityksen myynti mahdollisimman helposti. Yleensä sopimuksessa katetaan osakkaiden oikeudet ja velvollisuudet. Näiden rikkomisesta voidaan sopia sanktioita. Pienosakkaiden osalta sanktiot eivät saisi olla liian rankkoja, koska se vie pohjaa sitouttamiselta.  Riskejä voi hallita myös eri osakesarjojen kautta. Jollakin sarjalla voi olla suurempi äänioikeus. Nykyinen osakeyhtiölaki mahdollistaa myös äänioikeudettomat osakkeet, jolloin osakkaalla on pelkästään taloudellinen intressi yritystä kohtaan.

Tärkeitä osakassopimuksen kohtia ovat lunastuslauseke, panttauskielto, myötämyyntivelvoite ja –oikeus, salassapito, kilpailukielto, rekrytointikielto, mahdolliset sanktiot ja riitojen käsittely. Lisäksi voidaan sopia työssäolovelvoitteesta exitin tapahtuessa. Ostajat pitävät siitä, että avainkaverit eivät karkaa yritystä myytäessä tai heti kauppojen jälkeen.

 Varmista  yrityksesi onnistunut myynti järkevällä henkilöstön sitouttamisella.