+358 400 410533
+358 400 616997

Kokemuksia yrityskaupoista

Tuohi Advisors - artikkeli

Mitä rahoitus maksaa?

/
Päivämäärä05 helmi 2018
/
Kirjoittaja

Meillä on käynyt kylässä entistä enemmän rahoitusta etsiviä yrittäjiä. Keskustelu menee varsin nopeasti neuvonantajan palkkioon. Tämä on toki ymmärrettävää, mutta vastauksen antaminen ei ole yksinkertaista. Yritykset ovat kovasti erilaisia ja eri tilanteessa.

Rahoituksen suhteellinen kulu on isommalle yritykselle pienempi kuin pienelle yritykselle. Muita kuluihin vaikuttavia tekijöitä ovat ajoitus, yrityksen valmius ja tilanne, rahoituksen tyyppi, koko ja minkälaisia sijoittajia lähestytään.

Oman vai vieraan pääoman ehtoinen rahoitus
Pankeista lainaa saavilla yrityksillä on kassavirta ja tase kunnossa. Tähän ei neuvonantajaa välttämättä tarvita. Yrittäjä osaa itsekin valmistella tarvittavan materiaalin ja jutella tutun pankinjohtajan kanssa.  Näin neuvonantajan palkkiotkin ovat pienempiä kuin oman pääoman ehtoisen rahoituksen hakemisessa.

Oman pääoman ehtoisen rahoituksen hakeminen on kalliimpaa, koska projekti kestää kauemmin ja on työläämpi. Sijoittaja haluaa kattavan materiaalin yrityksestä, tekee due diligencen, neuvottelee sijoitus- ja osakassopimuksen, jne. Kyse on aina sijoituksesta yritykseen. Yksityisen yrityksen osakkeilla ei ole jälkimarkkinaa. Sijoittaja sitoo pääomiaan pitkäksi aikaa ja tämän on harkittava tuottopotentiaalia ja riskiä.

Sijoittajatyyppi
Instituutiot kuten pääomasijoittajat ovat yleensä kokeneempia sijoittajia kuin yksityishenkilöt. Instituutiot ovat toiminnaltaan ennustettavampia. Ne kertovat julkisesti rahaston koon, missä vaiheessa rahasto on, minkälaisia sijoituskohteita ne etsivät ja mitä sijoituksiltaan odottavat. Yksityishenkilöillä on yleensä pidempi sijoitushorisontti eikä sijoittamiseen liittyvät ehdot yhtä tiukkoja kuin instituutioilla. Instituutiot kykenevät suurempiin sijoituksiin kuin yksityishenkilöt. Tämä tarkoittaa käytännössä pienempää määrää uusia omistajia ja helpompaa hallinnointia.

Joukkorahoitus on ollut monelle yritykselle hyvä rahoituksen lähde. Monet ovat keränneet pääomia korkeilla valuaatioilla ja omistajat selvinneet pienellä diluutiolla. Jos yritys ei kuitenkaan kykene lunastamaan lupauksiaan, niin seuraavan rahoituskierroksen kanssa tulee ongelmia. Usko yritykseen on mennyt ja joukkorahoitus ei enää toimi. Tällaisessa tilanteessa olevan yrityksen rahoituksen hakeminen on haasteellista ja työlästä. Uudet sijoittajat on hankittava muualta ja ne neuvottelevat valuaation realistiselle tasolle. Sijoituksen saamiseen sisältyy merkittäviä riskejä ja tämä näkyy neuvonantajan palkkiossa.

Sijoituksen koko
Mitä suurempi sijoitus on, sitä pienempi neuvonantajan suhteellinen palkkio on. Palkkio (success fee) määräytyy kerättävän pääoman koosta. Se on tietty prosentti tai kuitenkin vähintään minimisumma. Lisäksi neuvonantajalle maksetaan valmistelupalkkio sovitulta ajalta (retainer).

Pienet sijoitukset teettävät yhtä paljon työtä kuin isotkin. Joskus jopa enemmän, koska pieniä rahoituksia etsivät varhaisen vaiheen yritykset. Varhaisen vaiheen yrityksiin liittyy suurempi riski kuin jo vakiintuneisiin yrityksiin. Riskien takia markkinoiminen on työläämpää ja kestää kauemmin.

Sijoituksen ajoitus
Yrittäjillä on usein epärealistinen käsitys siitä, kauan rahoituksen hakeminen kestää. Jos tarvitset rahoitusta vaikkapa kahden kuukauden sisällä, olet auttamatta myöhässä. Toki neuvonantaja voi priorisoida hankkeesi ja keskittää kaikki resurssit rahoituksen hakemiseen, mutta sillä on myös hintalappunsa.

Valmistautuminen ennakkoon
Mitä paremmin yritys on valmistautunut, sitä vähemmän neuvonantajan tarvitsee tehdä markkinointimateriaalia. Valmiit tiedot yrityksestä, markkinoista, kilpailijoista, ennusteista, jne. vähentävät työmäärää ja näkyvät jonkin verran rahoituksen kustannuksissa.

Yrityksen tilanne
Oikea aika hakea rahoitusta on silloin, kun yrityksellä menee hyvin. Lainaa on tarjolla ja diluutiota ei tarvitse pelätä.

Mitä neuvonantaja sitten haluaa rahoituskierroksesta palkkiokseen? Palkkiot vaihtelevat 4% – 10% rahoituksen määrästä.