+358 400 410533
+358 400 616997

Kokemuksia yrityskaupoista

Tuohi Advisors - artikkeli

Rahat kanissa – escrow

/
Päivämäärä13 marras 2014
/
Kirjoittaja

Escrow on järjestely, joka toteutetaan yrityskaupan osapuolten ja escrow-agentin kanssa tehtävällä sopimuksella. Järjestelyssä perustetaan agentin hallinnassa oleva sulkutili, johon kauppasummasta osa talletetaan vakuudeksi. Agentti on yleensä pankki. Tosin usein agentiksi riittää jommankumman osapuolen juristi ja toimistonsa asiakasvaratili. Jälkimmäinen vaihtoehto on edullisempi ja helpompi toteuttaa. Itse escrowsopimuksessa määritetään milloin ja millä ehdoin escrow-agentti voi palauttaa varoja ostajalle tai vapauttaa myyjille.

Yrityskauppaan liittyy aina riskejä. Tiedostettuja riskejä pyritään selvittämään due diligence (dd) tarkastelun avulla. Tuntemattomiin riskeihin myyjä joutuu antamaan vakuutukset (representations and warranties). Dd:ssä löytyneisiin riskeihin ostaja voi haluta kauppahinnan alennusta tai tyytyy mahdollisiin korvauksiin escrowsta riskien toteutuessa kaupan jälkeen.

Ostaja haluaa olla varma, että vahingon sattuessa korvaukset ovat helposti saatavissa. Kukaan ei halua lähestyä pahimmillaan kymmeniä tai satoja osakkeenomistajia. Joku myyjä on voinut törsätä kaupasta tulleet rahat, eikä kykene maksumieheksi. Siksi lähes poikkeuksetta osa kauppasummasta talletetaan escrow-tilille.

Escrown koko on usein kymmenen ja kahdenkymmenen prosentin välillä kauppasummasta ja kesto kahdestatoista kahdeksaantoista kuukautta. Korvausvaatimus tehdään tutkimusten mukaan useimmiten kuuden kuukauden jälkeen kaupan päättämisestä. Yleisiä syitä vaatimuksille ovat virheet tilinpäätöstiedoissa, petos, verot, esiintuomattomat vastuut, IPR, erityiset kulut tai palkkiot jne. Päivän päätteeksi ostaja ehdottaa ehtoja mitä haluaa ja sitten neuvotellaan.

Escrow on joskus eri suuruinen kuin myyjien maksimivastuu. Vahingon ollessa merkittävä, palautetaan varat ostajalle ensin escrowsta ja sitten loput myyjien lompakosta. Koko kauppasumman joutuu palauttamaan, jos jotakin perustavaa laatua olevia vastuita (fundamental representations and warranties) on rikki. Myyjien on omistettava myytävät osakkeet ja oltava oikeus myydä ne. Joskus ostaja sisällyttää muitakin asioita yllä mainittuun listaan.

Oikea aika ottaa escrow esille on aiesopimus (letter of intent). Siinä on tärkeää määritellä kaikki mahdolliset kauppahinnan maksuun vaikuttavat tekijät. Selvennykseksi todettakoon, että escrow ja lisäkauppahinta (earn-out) ovat kaksi täysin eri asiaa. Ensimmäinen siis korvaa, jos vastuita rikotaan ja jälkimmäinen mahdollistaa sovittujen ehtojen mukaisen lisäkauppahinnan. Escrown lisäksi on tärkeää sopia myös riitelypaikka. Markkinakäytännön mukaisesti riitely tapahtuu ostettavan yrityksen kotimaassa. Ostaja usein yrittää riitelypaikaksi omaansa tai kolmatta, neutraalia maata. Tästä ei kannata antaa periksi. Riitely ulkomailla on kallista.

Joskus kannattaa ottaa vakuutus vastuille. Tällöin escrowta ei välttämättä tarvita ollenkaan. Tästä lisää blogissamme https://tuohiadvisors.com/vastuiden-vakuuttaminen/ .

Ostaja tai käyttämänsä asiantuntija kyllä keksii riskejä ostokohteessa. Hyvin hoidetulla due diligencellä ja ammattitaitoisesti tehdyllä dokumentaatiolla voidaan minimoida mahdollisten riskien vaikutus myyjien lompakkoon.