+358 400 410533
+358 400 616997

Kokemuksia yrityskaupoista

Tuohi Advisors - artikkeli

Tavanomaisen liiketoiminnan puitteet

/
Päivämäärä15 huhti 2014
/
Kirjoittaja

Yrityskaupan maaliin viennissä on kaksi vaihetta. Allekirjoitus ja täytäntöönpano. Ammattilaisten slangilla paremmin tunnetut ”signing and closing”. Ihannetilanteessa molemmat tehdään samassa tilaisuudessa. Aina tuo ei ole mahdollista, vaan vaiheiden välillä voi olla useita viikkoja. Syy voi olla esimerkiksi se, että kaupan kohde ei kelpaa sellaisenaan ostajalle. Tai, että ostaja tarvitsee kaupan tekemiselle yrityksensä hallituksen luvan. Tai ostajalla ei ole rahoitusta järjestettynä. Kauppa on täten ehdollinen. Kauppakirjassa yleensä sovitaan, että osapuolet ovat velvolliset toteuttamaan kaupan, kun sen ehdot ovat täyttyneet. Lisäksi sovitaan mitä sisältyy tavanomaisen liiketoiminnan puitteisiin (”ordinary course of business”) eli mitä tuona väliaikana voi ja ei voi tehdä.

Tuo hieno termi ”ordinary course of business” voi juristin mielestä tarkoittaa vaikkapa seuraavaa: ”means the conduct of the business of the Company materially in consistency with past practices and in accordance with sound and prudent business practice”. Tuohan voi tarkoittaa aivan mitä tahansa. Koska juristit näkevät joskus maailman mustavalkoisena tai meidän ATK-miesten mielestä binäärisenä, hyvä neuvonantaja on tässäkin tarpeellinen. Eli määritetään ja sovitaan ne asiat, joilla on oikeasti merkitystä ostajalle. Myyjän kannalta taas rajoitteet eivät voi olla liian tiukkoja.

Tavanomaisen liiketoiminnan puitteisiin voi kuulua melkein mitä vain maan ja taivaan väliltä. Ostajan kannalta merkittäviä voivat olla esimerkiksi muutokset yrityksen veloissa, merkittävät uudet sopimukset, investoinnit, avainhenkilöiden palkkaus tai irtisanominen, myyntisaamisten tulouttaminen, ostolaskujen maksaminen (tai maksujen pidentäminen), epätavalliset ehdot sopimuksissa, jne.

No mitä sitten tuona väliaikana pitää tehdä? Koska myyjä on kauppakirjassa vakuuttanut toimivansa tavanomaisen liiketoiminnan puitteissa, on pidettävä apinan raivolla huolta siitä, ettei poikkeavaa tapahdu. Lopullisen kauppahinnan määräytyminen sovitaan usein allekirjoituksen yhteydessä ja sitä täsmennetään täytäntöönpanopäivän taseen ja tuloslaskelman pohjalta. Ostajalle on tärkeää, että kaupan kohde pysyy sellaisena, mikä se allekirjoitushetkellä oli. Sovittujen poikkeamien ylittämisellä tai alittamisella voi olla myyjien lompakoille merkittävä vaikutus.