+358 400 410533
+358 400 616997
Tag

EBITDA

Käyttökatteesta ja vapaasta kassavirrasta

Yrittäjiä usein ihmetyttää ostajien käyttämät arvonmääritysmenetelmät. Eri menetelmillä pyritään todistamaan oma näkemys arvosta. Törmäämme termeihin kuten DCF, EV/EBITDA, liikevaihdon kerroin, jne. Kasvuyrityksiin, joissa kaikki varat käytetään kasvun rahoittamiseen, ei perinteisiä menetelmiä oikein voi käyttää. Tällöin ostajan arvonmääritys saattaa pohjautua omaan...
Read More →

Tuotekehitysmenojen aktivoinnit

Kun uusia tuotteita kehitetään, niin kehitystyö vie rahaa kassasta palkkojen ja alihankintojen sekä mahdollisten muiden hankintojen muodossa. Tätä kassasta poistuvaa rahaa kutsutaan kirjanpidossa menoksi. Rahaa myynnistä ei kilise ennen kuin tuote on riittävän valmis, jotta siitä saadaan myyntituloja. Kirjanpidossa käytetään...
Read More →