+358 400 410533
+358 400 616997
Tag

arvonmääritys

Yrittäjien palkat

Teknologia-alalla työpanostaan myyviä palveluyrityksiä arvostetaan yrityskaupan yhteydessä niiden kyvyllä tuottaa vapaata kassavirtaa, joka on pienillä investoinneilla kasvaville teknofirmoille lähes sama asia kuin käyttökate. Tällaisia firmoja ovat esim. koodauspajat, testausfirmat, konsulttipuulaakit ja vastaavat. Näille firmoille yleisin arvonmäärityksen mittari on käyttökatteen monikerta...
Read More →

Aineettoman pääoman arvonmääritys

Aineettoman pääoman (IPR) ja erityisesti patenttien arvonmääritys tuntuu perustuvan kahteen menetelmään: tunteeseen tai kylmään matematiikkaan. Nämä kaksi menetelmää ovat kovin erilaisia lähestymistavaltaan ja tuottavat näin ison hintahaitarin. Tunnemenetelmä perustuu kolmeen eri tieteelliseen käytäntöön: ”mä haluun näin paljon”, ”mä tarviin näin...
Read More →

Tuotetalo versus konsulttipaja yrityskaupassa

Teknologiafirmoissa ja erityisesti ohjelmistoalalla on kahta perustyyppiä olevia yrityksiä: tuotteita myyviä firmoja ja konsulttipajoja. Jako ei ole mustavalkoinen, sillä usein tuotetalot myyvät tuotteiden ohessa niihin liittyvää palvelua kuten koulutusta, asennusta, suunnittelua jne. Jotkut konsulttifirmat taas pyrkivät tuotteistamaan asiakkaille tehtäviä projekteja....
Read More →

Valuaatio

Yritysten arvonmäärittämisestä (”valuaatio”) on kirjoitettu suuri määrä kirjoja ja artikkeleita. Aihe on asiaperäisestä lähdeaineistosta huolimatta aina yhtä tunteita herättävä ja siksi asianosaisilla riittää näkemyksiä. Tunteiden sijaan järjen ja faktojen käyttö on arvonmäärityksessä suotavaa. Ennustettavan kassavirran varassa toimijaa on helppo arvottaa....
Read More →

Gartnerin hypekäyrä

Lähde: Wikipedia Gartnerin hypekäyrä kuvaa yleistä mallia, jolla uudet teknologiat leviävät markkinoille. Ilmiöllä on vahva yhteys myös yrityskauppoihin ja niissä maksettuihin kauppasummiin. Itse asiassa teknofirmojen kauppahinnat noudattavat juuri samanlaista käyrää kuin itse hypekäyrä. Teknologia-alan yrityksistä maksetaan paras hinta silloin kun...
Read More →