+358 400 410533
+358 400 616997

Kokemuksia yrityskaupoista

Tuohi Advisors - artikkeli

Aineettoman pääoman arvonmääritys

/
Päivämäärä04 maalis 2015
/
Kirjoittaja

Aineettoman pääoman (IPR) ja erityisesti patenttien arvonmääritys tuntuu perustuvan kahteen menetelmään: tunteeseen tai kylmään matematiikkaan. Nämä kaksi menetelmää ovat kovin erilaisia lähestymistavaltaan ja tuottavat näin ison hintahaitarin. Tunnemenetelmä perustuu kolmeen eri tieteelliseen käytäntöön: ”mä haluun näin paljon”, ”mä tarviin näin paljon” tai ”musta tuntuu, että arvo voisi olla vaikka”.

Kylmä matemaattinen malli taas pohjautuu tulevaisuudessa suoritettavien maksujen arvoon tarkasteluhetkellä. Nykyarvolaskennassa voidaan käyttää erilaisia riskikertoimia . Näitä kertoimia voivat olla juridiset, markkinaan liittvät, teknologiset, taloudelliset ja strategiset seikat.

Toinen käytetty matemaattinen malli pohjautuu myöskin liiketoiminnan ennusteisiin ja kassavirtojen nykyarvon laskentaan. Verrataan tilannetta missä omistetaan IPR tai lisensoidaan se kolmannelta osapuolelta. Koska yritys kuitenkin omistaa aineettoman pääoman, syntyy säästöä tuon lisensoinnin kulujen verran. Tällöinkin käytetään erilaisia riskikertoimia lopputulokseen pääsemiseksi.

Joskus taas käytetään arvonmäärityksessä aineettomaan pääomaan kehittämiseen tehtyjä investointeja. Oletetaan, että investoinnit ovat vaikkapa 5 miljoonaa euroa. Ostajan mielestä IPR-salkun hinta voi olla kaupantekohetkellä mitä tahansa nollan ja tuon 5 miljoonan välillä. Se mihin salkun hinta kaupanteossa asettuu, riippuu markkinasta ja kilpailevista teknologioista. Ostajalla on aina myös analyysissä komponenttina vaihtoehtoiskustannus. Eli mitä tekeminen maksaisi, jos saman teknologian kehittäisi itse.

Oli menetelmä mikä hyvänsä, analyysit pohjautuvat aina lähtötietojen tarkkuuteen ja tulevaisuuden ennusteisiin. Ilman selkeää ymmärrystä ympäröivästä markkinasta ja kilpailutilanteesta arvonmääritys menee helposti hakoteille. Joka tapauksessa IPR:n arvonmääritys on parhaimmillaankin arvaus.

Pienelle yritykselle patenteilla ei ole kovin suurta arvoa, koska pienellä ei ole muskeleita puolustaa patenttejaan. Isolle yritykselle patenteilla voi olla suurikin merkitys, koska resurssit ovat toista maata. Silti patentointi kannattaa, koska patenteilla voi olla teknologiayritystä myytäessä iso merkitys. Yleensä ostaja kuitenkin maksaa liiketoiminnan mahdollisuuksista tulevaisuudessa. Patentit ovat isolle yritykselle tapa puolustaa tuota liiketoimintaa.

Kannattaa ensisijaisesti keskittyä liiketoiminnan kehittämiseen. IPR:n arvo todistetaan liiketoiminnan menestyksellä.