+358 400 410533
+358 400 616997
Tag

vakuutus

Rahan arvoisia termejä suomeksi osa 2

Kauppakirja (Share Purchase Agreement eli SPA) on osapuolten välinen sopimus ja yrityskauppaprosessin onnellinen päätös. Sopimukseen kirjataan kaikki kaupan ehdot. Valtaosa kauppakirjan sisällöstä on myyjän vakuutuksia. Myyjä takaa ja vakuuttaa yrityksen olevan tietyssä kunnossa. Jos jotakin poikkeavaa löytyy, sanktiona on useimmiten...
Read More →

Vakuutusbroker

Yrityskaupoissa on yleistymässä kauppasopimukseen kirjattavien vastuiden (warranties ja indemnities) kattaminen vakuutuksella. W&I-vakuutuksen voi ottaa joko myyjä tai ostaja. Teknologiayhtiöiden kaupoissa ylivoimaisesti suurimmat vastuut kohdentuvat aineettomaan pääomaan (IPR) ja tuotevastuuseen. Verot, työntekijäriskit, saatavien kotiuttaminen ja muut operatiiviset riskit ovat tyypillisesti kovasti...
Read More →

Vastuiden vakuuttaminen

Yrityskauppaan liittyy monia monimutkaisia asioita, kuten myyjän vastuut ja vakuutukset (representation and warranties). Järjestelyyn liittyy mahdollisia riskejä, jotka ostaja pyrkii selvittämään due diligence –tarkastuksen yhteydessä (https://tuohiadvisors.com/ostaja-varokoon/). Mahdollisiin riskeihin varaudutaan myyjien antamien vastuuvakuutuksien kautta (https://tuohiadvisors.com/myyjan-vastuut-ja-vakuuttelut-yrityskaupassa/). Mitä enemmän ostettavassa yrityksessä on IPR:ää...
Read More →