+358 400 410533
+358 400 616997

Kokemuksia yrityskaupoista

Tuohi Advisors - artikkeli

Kulttuurin merkitys kansainvälisissä yrityskaupoissa

/
Päivämäärä09 touko 2016
/
Kirjoittaja

Yrityksellä on kaksi tapaa kasvaa: orgaanisesti tai yritysjärjestelyin. Orgaaninen eli luonnollinen kasvu on helpompi reitti, mutta myös yleensä hitaampi. Yritysjärjestelyissä tavoitellaan puolestaan liikevaihdon tai kannattavuuden kasvua, uusia asiakkuuksia, markkinapositiota, osaamista, teknologiaa tai vaikkapa vain kilpailijan eliminointia.

Miksi sitten niin moni yrityskauppa epäonnistuu? Ostajalla on toki taitoa visioida tulevaisuutta, hurmata ostokohteen omistajat, tehdä due diligence, neuvotella kauppa sopimuksineen ja viedä se päätökseen. Siihen se ostajan johdon energia tai osaaminen sitten usein lopahtaa. Ostetun yrityksen ihmisten arviointiin ja johdon sekä avainhenkilöiden huomioonottamiseen ja kehittämiseen ei panna paukkuja. Tuo edellä mainittu onkin yrityskaupoissa se vaikein osa-alue, kun ihmisiä ei voida mitata kuten kylmiä numeroihin perustuvia faktoja.

Ihmisten, noiden yritysten pikku samuraiden, johtamisen rooli korostuu kansainvälisissä (cross-border) yrityskaupoissa. Kaksi merkittävää tekijää nousee esille: organisaatioiden kulttuurierot ja henkilöstön integraatio. Käsittelen tässä tuota ensin mainittua.

Yrityskulttuuria on kahta lajia: kansallista ja yritykseen liittyvää.
Kansallinen kulttuuri tai kahden eri maan kulttuurin yhteentörmäys on usein väistämätöntä. Ainakin jos siihen ei varauduta. Eri kulttuureissa valtaa käsitellään usein eri tavalla – valta voi olla jakautunut epätasaisesti tai –reilusti. Epävarmuuden sietäminen, tavoitteiden aikajänne ja suvaitsevaisuus poikkeavat toisistaan taatusti vaikkapa Suomen ja USAn välillä.

Yrityskulttuureja on yhtä monta kuin on yrityksiäkin. Johtamistavat, läpinäkyvyys, byrokratia ja kannustaminen vaihtelevat maiden sisällä puhumattakaan vaihteluista eri maiden välillä. Yrityskaupassa pienetkin asiat kuten edut tai paremminkin niiden muutokset voivat johtaa tyytymättömyyteen.

Yrityksen kasvattaminen rajojen yli ei tarvitse olla uhkapeliä omistajien rahoilla. Ammattimaisesti hoidettu integraatioprosessi, ihmiset huomioon ottaen, minimoi haltuunoton riskejä.