+358 400 410533
+358 400 616997

Kokemuksia yrityskaupoista

Tuohi Advisors - artikkeli

Myynti pääomasijoittajalle

Teknologiayritysten ollessa kyseessä, pääomasijoittajilla yleensä tarkoitetaan varhaisen vaiheen tai kasvuvaiheen sijoituksia (venture capital). Tällöin sijoittaja merkitsee osakkeita osakeannissa. Yritys saa rahaa ja sijoittaja vähemmistöomistuksen. Mistä kooltaan suurempi ja kannattava yritys voisi saada polttoainetta ja omistajat varallisuutta? Voit myydä yrityksesi teolliselle ostajalle (yleensä) kokonaan tai pääomasijoittajalle (private equity) kokonaan tai enemmistön.

Onnistuneen huutokauppaprosessin jälkeen voit olla tilanteessa, että sinun täytyy valita pääomasijoittajan ja teollisen ostajan välillä. Yrityskauppa teollisen ostajan ja pääomasijoittajan kanssa ovat kaksi varsin eri asiaa.

Mitä pääomasijoittaja voi yrityksellesi tehdä? Ensinnäkin monet ostavat 100% yrityksestäsi. Pääomasijoittaja voi haluta pääomistajan sijoittavan osan tuotosta takaisin yritykseen. Näin yleensä käy, jos pääomistajalla on jatkossakin rooli. Syynä takaisinsijoittamiseen on kaupan rakenne, missä ostaja (tässä tapauksessa pääomasijoittaja ja mahdollisesti muut sijoittajat) perustavat ostoyrityksen. Ostoyritykseen otetaan transaktiota varten lainaa pankista sijoitetun pääoman lisäksi. Lainalla eli velkavivulla saadaan parempi tuotto sijoitetulle pääomalle, kun yritys lyhentää lainaa sijoitusaikana. Parasta pääomasijoittajassa on se, että kauppa käydään käteisellä – cash is king. Ei ostajan osakkeita, joihin liittyy riski ja joista voi olla vaikea päästä eroon.

Pääomasijoittaja voi joskus ostaa ulos vain perustajan. Syitä myynnille voi olla useita. Maksuvälineenä edelleen käteinen. Vastikkeeksi pääomasijoittaja toki haluaa enemmistön.

Joskus taas yritys voi vain tarvita uutta virtaa ja pääomaa. Nykyinen väsynyt pääomasijoittajasi voidaan vaihtaa uuteen virkeään. Maksuvälineenä taaskin käteinen.

Pääomasijoittaja voi olla arvokas yrityksesi kasvun rahoittaja, kun pankista saatavat varat eivät riitä. Myös uudelleenrahoitus voi kiinnostaa pääomasijoittajia. Pankit inhoavat riskejä, kun taas pääomasijoittajat ovat niitä valmiita ottamaan.

Mitä muuta sinun olisi hyvä tietää? Pääomasijoittajat eivät välttämättä halua tukea tekemääsi liiketoimintasuunnitelmaa ja sitä toteuttavaa johtoryhmää. Mitä vaikeammassa tilanteessa yritys on, sitä varmemmin saat varautua suuriin muutoksiin.

Teollista ostajaa kiinnostaa yrityksesi strateginen arvo. Tällaisella ostajalla on ongelma, johon yrityksesi voi olla ratkaisu. Pääomasijoittaja taas katsoo kaikkea toimintaa tulevan tuottotavoitteen kautta. Strategiat valitaan sen mukaan.

Pääomasijoittaja voi kuunnella toiveitasi tulevaisuudesta, mutta on joskus tunteeton neuvotellessaan kaupan ehdoista. Neuvonantaja voi olla korvaamaton apuri parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamiseksi.